Sneakervergelijker.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van Sneakervergelijker.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die Sneakervergelijker.nl wordt verschaft ten behoeven van de dienstverlening vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Sneakervergelijker.nl maakt gebruik van diensten van Google en adverteerders(netwerken), waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies.

Sneakervergelijker.nl kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden. Bij bestelling van producten via Sneakervergelijker.nl, wordt u doorverwezen naar een van de bij ons aangesloten webshops en sluit u uitsluitend een overeenkomst met de desbetreffende webshop die dit product aanbiedt. U verstrekt uw persoonsgegevens op dat moment niet aan Sneakervergelijker.nl.

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier van Sneakervergelijker.nl, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sneakervergelijker.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen.